AMERICAN POLISH COUNCIL of LONG ISLAND
966    CELBRATING 1050 YEARS OF POLANDS' CHRISTIANITY     2016
kliknij tutaj, aby pobrać formularz stypendialny
Polsko - Amerykańska Rada Long Island zawiadamia o możliwości uzyskania
Stypendium Leona Younga na rok 2016 (rok akademicki 2016 - 2017?).

 
Ostateczny termin zgłaszania podań upływa 27 maja 2016 roku. Wzór podania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www. Apcli.org
Podania można też przesyłać pocztą na poniższy adres:
 
American Polish Council of L.I. Scholarship Contest
Dr. Peter A. Witkowski
31 Oakland Street Huntington, New York 11743


Nasza organizacja z dumą wspiera młodzież polonijną i pomaga jej w osiąganiu sukcesów. Już od ponad czterdziestu lat Rada udziela rocznych stypendiów pomocnych w kontynuowaniu nauki obiecującym studentom mieszkającym na Long Island. Zachęcamy wiec wszystkich uczniów polskiego pochodzenia, którzy uczęszczają do ostatniej klasy szkoły średniej, do składania wniosków o tegoroczne stypendium.