AMERICAN POLISH COUNCIL of LONG ISLAND
966    CELBRATING 1050 YEARS OF POLANDS' CHRISTIANITY     2016
 
Amerykanska Polska Rada Long Island, Inc. została założona przez Leona Younga
w roku 1963 w celu wspierania działalności społecznej, obywatelskiej i kulturalnej wśród swoich członków.
Aby osiągać wspólne dla amerykańskiej polonii cele, nasza rada promuje wzajemną
pomoc i współpracę pomiędzy innymi polsko-amerykańskimi organizacjami
w powiatach Nassau i Suffolk.
Polsko-Amerykańska Rada Long Island, Inc. jest sponsorem czerwcowego pikniku
„Dzień Polski” oraz lipcowej „Nocy Polskiej”, odbywających się każdego roku
w Eisenhower Park w East Meadow.
Także co roku, Rada przyznaje stypendia studentom polskiego pochodzenia
dla upamiętnienia pana Leona Younga.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców polskiego pochodzenia na Long Islanddo członkostwa w naszej organizacji.
Dzięki tej przynależności można ubogacić polskie dziedzictwo, tradycję i kulturę, poznać nowych przyjaciół,
a także zapoznać się
z działalnością liczebnego społeczeństwa polonijnego na Long Island.

Under
Construction